Stavba : měsíčník pro stavební umění

Czech architecture magazine
The building : a monthly for architecture
Praha, Nákladem Klubu Architektu v Praze
largely complete volumes, vol. 1, 1922 bis 14, 1937/1938
(Donation)